Hasičské slavnosti 2018 a dětský den

Dovolujeme si vás a vaše občany jménem Sboru dobrovolných hasičů Dubenec pozvat na akci pořádanou naším sborem a obcí Dubenec, která se koná v Dubenci 26. 5. 2018 od 13 hodin. Jedná se o akci s názvem „Hasičské slavnosti Dubenec 2018 „, která je spojena s dětským dnem. Je připraveno bohaté občerstvení a zajímavý program. Vstupné od 12:00 – 18:00, je dobrovolné. Vstupné na večerní program je 100,-Kč.

Program:
12:00 Příjezd hasičské techniky

13:00 Dechová hudba Podzvičinka, začátek dětského dne (soutěže a hry)

14:00 Ukázka výcviku služebních psů

14:30 Askete (šermířské vystoupení)

15:00 Vystoupení pro děti (Letní sněhulák) a překvapení z nebe

16:30 Hasičská pěna

17:00 Ocenění vystavované techniky

18:00 Hudební skupina Vendetta

20:00 The Last Revolution (křest CD)

21:30 Markýz John

22:30 Kiss Czech company