< >

Rozdíl mezi ohněm a požárem: 

Oheň je hoření na určitém prostoru, které člověk sám řídí a kontroluje.
 
Požár je hoření nežádoucí, které člověk nemá pod kontrolou (toto hoření jsme si nepřáli).
 
Oheň je nenahraditelný zdroj energie, tepla, světla. Ale pozor! Jestliže nad ohněm ztratíme kontrolu, může se změnit v ničivý požár.

 

Co je to požár podrobně

Pro pochopení problematiky požárů je potřeba znát několik důležitých pojmů a jejich podstatu. V první řadě musíme pochopit hoření jako takové a rozdíl mezi ohněm a požárem. 

 

Zjednodušeným způsobem lze definovat hoření, oheň a požár takto:

  • Hoření je proces, při kterém mezi sebou vzájemně reagují HOŘLAVÁ LÁTKA a OXIDAČNÍ PROSTŘEDEK (nejčastěji kyslík obsažený ve vzduchu), přičemž dochází k vývinu tepla, světla a zplodin hoření. Hoření je exotermní chemická reakce.
  • Oheň je hoření lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené.
  • Požár je hoření nekontrolovatelné a nežádoucí, při kterém hrozí materiální škody, poškození zdraví nebo ztráty na životech nebo k nim již došlo. Toto hoření není předem ohraničené na určitý prostor.

 

VIDEO požár elektrických spotřebičů v domácnosti

VIDEO požár přímotopů

VIDEO – požár na plotně

VIDEO – kouř

VIDEO – požáry v domácnostech

VIDEO – hasicí přístroje

Creative Promotion