Ohlášení palení

Správným nahlášením pálení prostřednictvím internetových stránek výrazným způsobem zvýšíte míru efektivnosti zásahu jednotek požární ochrany a snížíte rozsah případně vzniklých škod.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Zde zadáte nové páleníe

Ohlášení pálení