Team č. 1 ženy

TEAM Č. 1

 

KOŠ – Lucie Horáková

SPOJ –  Martina Jonešová, náhradník: Anežka Hornychová

STROJ – Denisa Antonínová

HADICE B –  Nikola Antonínová, náhradník: Anežka Hornychová,

ROZDĚLOVAČ: Andrea Rejlová

LEVÝ PROUD – Monika Haňáčková

PRAVÝ PROUD – Andrea Šormová