Vítejte na stránkách HASIČI DUBENEC.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Rozdíl mezi ohněm a požárem

Oheň je nenahraditelný zdroj energie, tepla, světla. Ale pozor! Jestliže nad ohněm ztratíme kontrolu, může se změnit v ničivý požár.

                                           Hlavní rozdíl

Zjednodušeným způsobem lze definovat hoření, oheň a požár takto:

Oheň je hoření na určitém prostoru, které člověk sám řídí a kontroluje.

Požár je hoření nežádoucí, které člověk nemá pod kontrolou (toto hoření jsme si nepřáli).

A teď trochu podrobněji

Pro pochopení problematiky požárů je potřeba znát několik důležitých pojmů a jejich podstatu. V první řadě musíme pochopit hoření jako takové a rozdíl mezi ohněm a požárem. 

Požár může vzniknout:

 • Hoření je proces, při kterém mezi sebou vzájemně reagují HOŘLAVÁ LÁTKA a OXIDAČNÍ PROSTŘEDEK (nejčastěji kyslík obsažený ve vzduchu), přičemž dochází k vývinu tepla, světla a zplodin hoření. Hoření je exotermní chemická reakce.
 • Oheň je hoření
 •  lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené.
 • Požár je hoření nekontrolovatelné a nežádoucí, při kterém hrozí materiální škody, poškození zdraví nebo ztráty na životech nebo k nim již došlo. Toto hoření není předem ohraničené na určitý prostor.
 • Nedbalostí nebo neopatrným zacházením lidí s ohněm, technickou poruchou nebo havárií, kterou zaviní člověk (např. v dopravě, v přírodě nebo i doma)
 • Jako důsledek některých přírodních procesů (bouřka, výbuch sopky, dlouhodobé sucho apod.)
 • Úmyslným zapálením, které je trestné!

Nejčastěji k požáru dochází v domácnostech a v přírodě (především v letním období). Jedná se o požáry vzniklé zejména lidskou nedbalostí, porušováním požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi. 

Domácnost:

 • nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hořlavých materiálů v blízkosti zapnutého sporáku apod.),
 • kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret,
 • zanedbání údržby topidel a kouřovodů,
 • hra dětí se zápalkami a zapalovačem,
 • nesprávná manipulace s otevřeným ohněm (při používání zábavní pyrotechniky, při svařování, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky apod.),
 • při nesprávném a neopatrném používání elektro spotřebičů (fénu, toasteru, žehličky, lampičky, elektrického sporáku)
 • při přetížení zásuvky, například několik rozdvojek zapojených do sebe u počítače,
 • skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek (např. benzin) na nevhodných místech a nesprávná manipulace s nimi.

Příroda:

 • úder blesku,
 • vypalování trávy a suchého klestí,
 • rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech (v lese, pod větvemi stromů, mimo vyhrazené ohniště, v období sucha apod.),
 • při neopatrném grilování
 • odhození nedopalku v přírodě (suchá tráva, lesní porost).

Další místa:

 • kouření na místech, kde je to výslovně zakázáno (např. čerpací stanice).
publikováno: 9. 6. 2021 13:07, Ondřej Tomášek