Vítejte na stránkách HASIČI DUBENEC.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Jak to viděl zástupce velitele letadla Leonid Dmitrievich Haiko

Takhle to tedy bylo….

Přiletěl jsem z Káhiry a místo očekávaného odpočinku jsem musel letět s mladým velitelem na letiště v Basileji. Večer mi volal palubní inženýr Vladimir Ilyin a řekl, že mě vyzvedne na cestě do Šeremetěva. Ráno, ve stanovenou hodinu, byla jeho Volha u mého domu. Jsme v autě, ale on nemůže nastartovat motor.

“Nebojte se, veliteli, podívám se, co se stalo,” zvedl kapotu auta a povídá: “Vypadl kabel od baterie, už to bude v pořádku.”

Bylo časné ráno. Ulice byly volné. Ještě pořád tu bylo málo aut a takové věci jako “dopravní zácpy” ještě neexistovaly. Jeli jsme rychle, když v centru města, naproti Dětskému světu, motor kýchl a zastavil se.

“Auto mě nikdy nezklamalo, ale  z nějakého důvodu dnes nechce jet,” zabručel Ilyin a znovu vlezl pod kapotu.” Je to špatné, utrhl se zapalovací kabel od svíčky. Zrovna jsem udělal údržbu a takhle to zlobí,” zaklel.

“Volodyo, přijdeme pozdě na let,” otočil jsem se k němu. “Telefonní budka je poblíž. Zavolám dispečink a informuji je o našem problému. Nechám poslat  pro rezervní posádku a já zůstanu v záloze s vaší posádkou, ” plánuji nahlas. Dnes, jak vidím, není náš den. Něco nás drží na zemi. Ještě nikdy se mi nestalo, že bych dorazil na let pozdě.

Upřímně řečeno, po dlouhé služební cestě do Afriky se mi znovu tak brzy letět nechtělo. Ale byla neděle a nemohl jsem zavolat na letku, aby mě nahradili jiným instruktorem.

Létalo se málo. Jednou nejsou velitelé, pak nepřeje počasí, jindy nás nemá kdo přivést. Posádka by se urazila a řekla, že kvůli mě přišla o let. Po nějaké době, k mému překvapení, Volodya provedl pár úprav, nastartoval, a na jeden válec jsme pomalu odjeli. Nálada už ale byla pokažená, protože se vše pokazilo už na začátku dne, ještě před letem.

V Sheremetyevu nás posádka netrpělivě očekávala. Letadlo bylo připraveno, nebyli tam žádní cestující a my jsme mohli bez prodlení vzlétnout.

Na letišti v Basileji jsme byli naloženi krabičkami cigaret. Byly všude – v krabicích v kabině,  mezi sedadly, v kuchyni. Vzlet, stoupání a vodorovný let probíhaly normálně. Let byl klidný, nic nenaznačovalo potíže a my byli více než hodinu ve vzduchu. Letový operátor Sergej Ilyashenko, který převzal náklad, byl neustále v první kabině. Po přeletu nad Prahou požádali Sergeje, aby nám udělal kávu. Tu ale nedonesl. Místo toho nám vběhl do kabiny a křičel: „Veliteli, v kabině je kouř!“ Doposud v našem kokpitu nebyly žádné známky kouře, ačkoli salony, zavazadlové prostory a kokpit jsou jedním uzavřeným prostorem. Takže oheň právě začal. A jen o dvě nebo tři minuty později začal kabinu plnit černý, štiplavý kouř a obalil nás černými suspendovanými částicemi. Nástroje nebyly viditelné.

Tu-154M má vynikající hasicí zařízení a alarmy ohně a kouře, ale z nějakého důvodu nezhasla ani červená ústředna ani poplašná siréna.

Sestupovali jsme, aniž jsme viděli nějaké přístroje uvnitř, nebo něco mimo letadlo, protože byla hustá oblačnost.

Nechci a nemůžu mluvit za ostatní členy posádky o tom, co si mysleli v těch minutách letu. Z mnoha zdrojů jsem slyšel, že prý v takových kritických situacích v posledních sekundách proběhne vědomím lidí celý jejich život nebo některé jeho momenty. Ze zbývajících magnetofonových nahrávek po katastrofě slyšíme poslední slova: „To je ono, konec …“ nebo něco takového. Ale v tu chvíli jsem měl úplně jiné myšlenky.

Po dostatečně dlouhé době pro nouzový sestup byl spuštěn alarm ZÁCHRANY: „Nebezpečný přístup k zemi“. To znamenalo, že ještě několik sekund a letadlo dopadne na zem pod úhlem sestupu. Co je tam dole: les, hory, pole nebo osada? Naléhavě vyjměte letadlo ze sestupu, to je naše jediná šance. A už jsem křičel: “Přitáhněte volant k sobě, přitáhněte volant k sobě!” Slyšeli mě a provedli tento rozkaz. Vyletěli jsme z mraků a pod úhlem sestupu byla země 150-200 metrů od nás. Otevřenými ventilačními otvory proudil do kokpitu vzduch a odfukoval část kouře na úrovni předních oken. Blížící se černá země byla viditelná levým oknem.

Po pádu letadla jsem se mohl pohybovat, necítil jsem bolest. Až o několik hodin později, již v nemocnici, bolest dopadla na celé tělo. Ráno jsem nemohl sám vstát, nebo se jen pohnout, bez cizí pomoci. Teprve po třech dnech bolest začala ustupovat a já jsem mohl chodit na procedury sám.

Byla nám věnována zvláštní pozornost, každý se snažil pomoci. Vzali mě do lázní, kde mě umyli, namasírovali a přinutili mě plavat. Naše síly se pomalu vracely. Ale náš vzhled, jak říkali lékaři, byl stále vystresovaný. Napětí neopustilo naše tváře.

Zástupce vedoucího nemocnice, plukovník Ivanov, nás po několika dnech léčby pozval, abychom se večer sešli v jeho kanceláři. Ve stanovenou hodinu jsme byli v jeho ordinaci. Kancelář vypadala jako nějaká laboratoř.  Všechny druhy titanových tyčí a šroubů byly úhledně setříděny.

“To vše je nezbytné pro sestavení těla, obnovení končetin po zranění, nebo stejně jako u vás, po nehodě. Ale naštěstí jste to nepotřebovali, “vysvětlil.

Letadlo se blížilo k zemi pod vysokými úhly a s nízkou vertikální rychlostí. V určitém okamžiku jsem si všiml, že máme rychlost 360 km (byla 390). Proto jsem za účelem snížení rychlosti posunul ovládací páku klapky na 15 ° (klapky nevycházely, převodovka vyhořela). Země se blížila.

“Vyrovnat! Vyrovnat!” křičel jsem na piloty (nepamatují si to, nebo možná neslyšeli). Letadlo, dalo by se říci, se hladce dotklo země. (V okamžiku dotyku zůstala na orné půdě mělká stopa z podvozku).

Vyšlo to, prolétlo mi hlavou. O chvíli později došlo k nárazu. Skřípění, prasknutí roztrhaného kovu. Země zmizela, kabina se zvedla, rotací klesla na zem a udělala tři otáčky.

Spolu s kokpitem jsem se točil také. Nějakou částí oblečení jsem se o něco zasekl. Tričko a kalhoty byly roztrhané, byl jsem napůl svlečený. Neměli jsme čas se připoutat. 

Co nás zachránilo před smrtí? Poté, co se letadlo hladce dotklo země, narazilo na val asfaltové silnice spojující dvě vesnice, který měl metr a půl na výšku. Kokpit se zvedá k trati a zanechává za sebou napůl spálený, rozpadající se trup, ocas a křídla. Při sestupu se kabina opírá o spodní vodič elektrického vedení – vodič ve formě tlustého lana brzdí a hladce spouští kabinu na zem. Nad zemí je lano odříznuto od pravé podpory elektrického vedení, což zapříčinilo otáčení kabiny. (Malá prohlubeň na orné půdě naznačuje mírný dopad kabiny na zem).

Rotace se zastavila. Vše ztichlo. Ozývalo se je praskání z hořící přepážky oddělující kokpit od prostoru pro cestující. Ležel jsem na stropě kokpitu, zbytek visel na postroji. Nyní záchrana závisela pouze na nás.

“Lidi, musíme rychle opustit kokpit,” otočil jsem se k nim.

(Výše popsané fáze přistání jsou popsány na základě videa z vrtulníku následujícího rána, revize a mé osobní prohlídky tohoto místa o deset dní později).

Všichni jsme byli na nohou, potáceli jsme se zoraným polem, ustupovali jsme od hořících zbytků našeho letadla. Bolest a rány jsme kvůli prožitému traumatu v tu chvíli ani necítili.  

Připomínám, že píšu jen o tom, co jsem si myslel, dělal a viděl já osobně. 

Kousek od našeho „přistání“ je město Jaroměř. Zde byla nemocnice pro jižní skupinu sil Varšavské smlouvy. Brzy tak byla u letadla vojenská sanitka. Vojenští lékaři mě odvedli s palubním inženýrem a odvezli nás do nemocnice. Zbytek posádky odvezla sanitka z nejbližší vesnice. V nemocnici byl veškerý personál, shromážděný poplachem, připraven nám pomoci.

Na nosítkách nás nosili do ordinací, kde nám brali krev, provedli ultrazvuk, rentgen a další vyšetření. Poté mě zavedli do kanceláře vedoucího nemocnice, kde se shromáždili lékaři všech specializací. Ptali se na mnoho otázek, zejména psycholog. Ten potichu prohlásil: “Jeho hlava je v pořádku.”

Po dokončení naší prohlídky nás vedl ke stolu se všemi druhy občerstvení. Existovaly také speciální lahve s 250–300 g lékařského alkoholu. Vysvětlil nám, jak ho pít.  Po tomto pokynu jsme tento alkohol pili spolu s ním a poprvé po nehodě jsme jedli svačinu s chutí a překvapivě se ani neopili. Ale chmel se nás postupně zmocnil.

Palubní inženýr Vladimir Andreevich Ilyin neníc mo výřečný.  Tentokrát se ale pustil do konverzace a řekl, že to byl jeho druhý případ požáru v letadle. Prý to bylo už dávno, na Tu-104: “Tam také všechno skončilo dobře. Jen jsme přistáli na letišti, a ne na poli.” Poté, co podrobně vylíčil svůj příběh o tomto letu, dospěl k závěru: “Měli jsme štěstí, hoši, že ano, ale také jsme pro to něco udělali. Nyní si můžeme užívat života jako nikdy předtím.”

A on sám pro sebe dirigoval rukama:

“Miluji tě živote,

Což samo o sobě není nové.

Miluji tě živote,

Miluji tě znovu a znovu …”

A tuto oblíbenou píseň si už zanotoval každý. Pak zpívali o pilotech a letectví. Zdálo se, jako by byl den, kdy piloti nemají nic na práci. 

“Jste úžasní lidé, musíme vás jen obdivovat. Před několika dny jste byli na pokraji smrti, dnes zpíváte a mluvíte o létání, snažíte se znovu vrátit ke své nebeské práci. Máte záhadné duše, jsou fanaticky oddané nebi,” přemýšlel nahlas plukovník Ivanov a díval se na nás. Byla půlnoc, když nás vzali do našich pokojů. Poprvé jsme spali 10-12 hodin bez pocitu bolesti.

V poledne následujícího dne plukovník navštívil každého z nás, zeptal se, jak se cítíme, a řekl:  “Teď, teď vidím, že jsi přijal svůj vzhled, opustil tě zvláštní napjatý výraz ve tváři a rychle se vzchopíš. Není jasné jen jedno – jak to, že celá nemocnice ví, že večer po ní chodili piloti havarovaného letadla!?”

“Pravděpodobně, soudruhu plukovníku, jsme hlasitě zpívali,” vysvětlil jsem.

“No, jen ať všichni vidí, jak jsou tito piloti odvážní a silní,” řekl.

Byli jsme obklopeni pozorností nejen nemocničního personálu. Navštívili nás vesničané z obcí, mezi kterými jsme přistáli.  Přinesli dary, ovoce.. Jak se ukázalo, přistáli jsme několik set metrů od kostela. Říkali: „Bůh vás zachránil.“ Hosty byli i korespondenti novin a rozhlasu, zástupci místních úřadů. Pouze zaměstnanci našeho velvyslanectví nás nespěchali navštívit. Přišli, až když čeští vyšetřovatelé oznámili, že to nebyla naše chyba. 

V našem rodném Šeremetěvu nás po měsíčním pobytu v Československu srdečně přivítali představitelé velení, soudruzi, kolegové, příbuzní a přátelé.

Mnoho mých kolegů a známých mi navrhlo, abych s prací v letu skončil, protože jsem po takové nehodě mohl dostat dobrý důchod. Ale obloha mě volala. Věřil jsem, že pokud je zdraví a síla, měl bych létat, jen létat. A tato touha létat mi umožnila dělat svou oblíbenou práci dalších jedenáct let.

Na závěr bych chtěl říci:  Je nemožné opakovat to, co se stalo 17. listopadu 1990 tak, aby posádka zůstala bez úhony. I kdyby byly povětrnostní podmínky vynikající, v kokpitu nebyl žádný kouř a vše bylo v pořádku. Nelze to napodobit na simulátoru, kde není takový psychický stres jako v letadle. Je prostě nemožné nevzít do úvahy všechny faktory, které se vyvinuly pozitivním směrem a pomohly mně a mým kolegům zachránit život. Z nesčetných tragických scénářů jsme měli jen jednu šanci na záchranu. A tuto šanci jsme využili. 

Možná mě osud touto šancí odměnil za to, že jsem se plně věnoval létání. Všechno ostatní bylo druhořadé.

Na památku tohoto incidentu a Tu-154M č. 85664 jsem si nechal kousek spáleného kovu.


Leonid Dmitrievich Haik, zástupce velitele letky

publikováno: 3. 1. 2022 16:24, OI Admin